1% podatku

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057720 jako organizacja pożytku publicznego na podstawie Postanowienia i Zaświadczenia (sygnatura sprawy WA.XX NS-REJ.KRS/4200/4/498) z dnia 20 kwietnia 2004 roku wydanego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z tym co roku można przekazać jeden procent swojego podatku na cały ZHR albo konkretne jednostki - także na Blask

Co zrobimy z pieniędzmi? 
Wykorzystamy je na materiały na zbiórki, na biwaki i obozy, przeprowadzimy dzięki nim jedyne w swoim rodzaju zajęcia, nauczymy się robić zwierzęta balonów, pójdziemy do muzeum czy kupimy miarki i młotki na obóz. Słowem - cała przekazana zostanie użyta na cele drużyny, więc i pozwoli harcerkom przeżyć coś niesamowitego.

Poniżej można znaleźć opis przekazania 1%.

Kod jednostki to dla Blasku MAZ-32-BLASK


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz