Całkiem obszerna historia organizacji harcerekPodobno początki zawsze są trudne, ale czy tym razem również tak było? Żeński ruch skautowy rozpoczął swoją działalność w 1910 r, kiedy to B-P zauważył potrzebę stworzenia dziewczęcej wersji tego, co już od trzech lat znane było chłopcom - alternatywnego sposobu wychowania i spędzania czasu młodych osób. Organizacja była prowadzona przez siostrę Badenn-Powella - Agnes. Tak powstały Girl Guides w wersji brytyjskiej, a amerykańskiej - Girl Scouts (po rozpowszechnieniu skautingu na cały świat, organizacja przyjęła nazwę World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Żeńskim skautingiem zainteresowała się również Olave Badenn-Powell, żona B-P, która oprócz prężnego rozwijania i propagowania nowego ruchu, utworzyła w 1918 r Międzynarodową Radę Skautek, w skład której wchodziła Olga Małkowska.

No właśnie, a co w Polsce? W 1911 r. Andrzej Małkowski skonstruował rozkaz, na mocy którego powstały 4 drużyny, w tym drużyna żeńska - 3 Lwowska Drużyna Harcerek, na czele której stanęła Olga Drohonowska. Tym samym została ona również pierwszą naczelniczką harcerek. Podczas pierwszej wojny światowej harcerki z 3 LDH-ek porzuciły swoje codzienne zajęcia na rzecz Ojczyzny- były sanitariuszkami, angażowały się w konspirację, organizowały pomoc dla potrzebujących.

Połączenie wszystkich organizacji harcerskich działających na ziemiach polskich (30 tys. członków) nastąpiło w 1920 r - wtedy przyjęto statut, Prawo i Przyrzeczenie. Rok później zatwierdzono działanie Głównej Kwatery Żeńskiej, na czele której stała hm.Maria Wocalewska. Wtedy harcerstwo żeńskie rozpoczęło na dobre swoją działalność i zaczęło przybierać formę, którą znamy dzisiaj - stworzono program i główne metody pracy związku. W tym okresie funkcjonował również “Cisowy dworek” - centrum pracy instruktorek czy szkoła na Buczu, gdzie w 1932 zorganizowano Światową Konferencję Skautek, na którą przybyła sama Olave B-P.

Nadeszła druga wojna światowa, podczas której harcerki oczywiście nie schowały się w kąt, a wręcz przeciwnie - jak podczas pierwszej wojny światowej (choć w większym stopniu, i bardziej jako harcerki, a nie dziewczęta) zaangażowały się w konspirację. Były łączniczkami, kucharkami, sanitariuszkami, walczyły również z bronią w ręku. Działania te były wykonywane w ramach Pogotowia Harcerek, powołanego rok przed wojną (kiedy wiadome było, że do wojny na pewno dojdzie), a którego komendantką została hm. Józefina Łapińska.

Harcerstwo po wojnie przechodziło bardzo ciężkie chwile. I chociaż z jednej strony tworzyło się wiele nowych jednostek i ruch rósł w siłę, z drugiej strony był tłumiony, wręcz mordowany przez władze komunistyczne. Powodem było oczywiście zagrożenie dla idei socjalistycznych - w końcu harcerstwo opierało się na patriotyzmie i wartościach, których komuniści bali się niczym diabeł święconej wody. Zaczęto więc istną krucjatę przeciwko harcerstwu. Wierna ideom kadra została wyparta przez ludzi wiernych jedynie komunizmowi. W takiej sytuacji wiele środowisk zaczęło schodzić do podziemia. Niestety, nie dało to wiele, ponieważ ruchem mieli kierować ludzie nie mający o nim pojęcia. Sytuacja wymsknęła się spod kontroli władzy, i w 1950 r rozwiązano Związek Harcerstwa Polskiego. Zakazano noszenia munduru i krzyża harcerskiego.”W zamian” utworzono Organizację Harcerską Polski Ludowej, która służyła do zabijania w młodych ludziach moralności i systemu wartości, wychowująć pokolenie prawdziwych komunistów.Sytuacja polepszyła się nieco w pażdzierniku 56, było to związane z nadziejami jakie żywiła cała Polska. Po dwóch latach wszystko zaczęło jednak wracać do swojej poprzedniej postaci - ruchu całkowicie podporządkowanemu PZPR.
W 1980 roku, podobnie jak w innych sferach życia w Rzeczypospolitej, nastąpił przełom również  w harcerstwie. Powołano Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, które rozwiązano z powodu stanu wojennego.
W 1988r. działało wiele małych organizacji harcerskich, które odizolowały się od głównego Związku Harcerstwa Polskiego. Wystosowano nawet list otwarty do społeczeństwa, podpisany przez przewodniczących ok. 80 organizacji harcerskich, traktujący o niepokojącej sytuacji w ZHP. Ostatecznie, w 1989 r. powstał Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej całkowicie niezależny od władz. W tym samym roku od komunistycznego ZHP odłączyło się ZHP 1918, które w 1992 roku włączyło się w ZHR.
Zaczęto odbudowywać program i struktury, a podstawą dla  ruchu żeńskiego stały się wskazówki hm. Zofii Florczak, ostatniej przedwojennej naczelniczki, które stosujemy do dzisiaj. 

Artykół napisła drusia przyboczna Wiktoria Wojtczak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz